DEENCZ

TANDEM – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže

Na stánku koordinačního centra česko-německých výměn mládeže – TANDEMu si návštěvníci mohou v kvízu otestovat své znalosti o sousední zemi. Naučte se pár slov česky! Kreativní metodou česko-německé jazykové animace se lze hravou formou naučit první pojmy. Na stánku si to mohou návštěvníci s jazykovou animátorkou TANDEMu sami vyzkoušet. Od roku 1997 je TANDEM ústřední institucí pro mládežnické a školní výměny mezi Německem a Českou republikou. Ať už se jedná o společné přeshraniční aktivity spolků a sdružení, školní výměny, odborné stáže v sousední zemi nebo partnerství mateřských škol – TANDEM pomáhá vyhledávat kontakty, podporuje realizaci projektů a poskytuje finanční příspěvky na česko-německá setkání.

 

Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e.V.
Kulturní rozmanitost jako příležitost

Spolek GFPS podporuje mezinárodní výměnné programy pro mladé lidi z Německa a zemí střední a východní Evropy, zejména pak zahraniční studijní pobyty. Jeho cílem je navazovat dlouhodobé vztahy mezi lidmi z různých zemí a přispět k tomu, aby byla kulturní a jazyková rozmanitost v rámci Evropy vnímána jako příležitost. Návštěvníci Slavnosti občanské společnosti se mohou těšit na interaktivní kvíz.

> Webové stránky

 

Česko-německé fórum mládeže
Dát slovo mladým lidem

Česko-německé fórum mládeže dává mladým lidem z České republiky a Německa možnost vyjádřit se ke společenským a politickým otázkám Jeho členové se scházejí v rámci projektových skupin a diskutují o konstruktivních řešeních aktuálních společenských problémů z české a německé perspektivy. Díky vlastním bilaterálním projektům navíc mohou být občansky aktivní, odbourávat předsudky a společně se rozvíjet. Na Slavnosti občanské společnosti se mohou návštěvníci prostřednictvím fotografií a videí seznámit s historií Fóra mládeže a jeho rolí v česko-německém kontextu.

> Webové stránky