DEENCZ

  • Čojč
    Čojč
12:15 - 12:45

Čojč: Halloj

Divadelní síť Čojč iniciuje přeshraniční divadelní setkávání mladých lidí k aktuálním společenským otázkám. Ze všech koutů pohraničí a z obou zemí svádí dohromady mladé lidi, které spojuje zájem o vzájemné poznání. Svým přístupem se snaží propojovat různé pohledy a nahradit pestrou mozaiku rozličných perspektiv společným jazykem. Ve svém představení hledají jednotu v rozmanitosti a využívají různé divadelní formy.

Vystoupení je součástí oslav 25. výročí vzniku Česko-německého fondu budoucnosti.

> Webové stránky
> Facebook
> Instagram