DEENCZ

  • Deutsch-tschechisches Kabarett
    Deutsch-tschechisches Kabarett
17:15 - 17:45

První česko-německý kabaret

První pražský česko-německý kabaret, který bezelstně a s maximálním osobním nasazením zkoumá podstatné otázky hýbající současnou společností. Například jak my, Češi a Němci, tady těch tisíc let společně žijeme? Specifický humor, dokonalá dvojjazyčnost, otázky, které jsou někdy záludné, někdy roztomilé a dost často vtipné a které pátrají po naší identitě v česko-německém kontextu. Politikaření jde stranou, tady jde o zřejmé kultivování mezinárodních vztahů, samozřejmě s notnou dávkou Gefühlu a Citu. Ještě osobnější a procítěnější nemůže už diplomacie ani být. Vystupují Roman Horák, Philipp Schenker, Sven Ofner a Markéta Richterová. Vystoupení je součástí oslav 25. výročí vzniku Česko-německého fondu budoucnosti.

> Webové stránky
> Facebook